Namık Kemal Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.

 

Namık Kemal Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. ‘nin kurulması ile ilgili olarak Teknoloji Geliştirme Bölgesi 1. Şubesi için merkez kampüste 14.132 m²’lik alanla ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi 2. Şubesi için Çorlu Mühendislik Fakültesi kampüsünde 24.943 m²’lik alanla Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Araştırma Geliştirme Genel Müdürlüğü yetkililerinin inceleme yapmasının ardından resmi başvuru yapıldı.

Namık Kemal Üniversitesi’nin resmi başvurusu üzerine; iki şube olarak hazırlanan Teknopark Projesi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Bayındırlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, DPT Müsteşarlığı, YÖK, TÜBİTAK, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ve bağımsız değerlendiricilerden oluşan Teknopark Değerlendirme Üst Kurulunun 10 Mayıs 2011 Tarihli ve  4027 sayılı yazısı üzerine, uygun görüşü ve Bakanlığın teklifiyle onaylanmıştır. Namık Kemal Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.’nin kuruluşu 4 Temmuz 2011 Pazartesi tarihli 27984(2. Mükerrer) Sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır.

Yönetici Şirketin Kurulması için, Namık Kemal Üniversitesi Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi hazırlanarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığa başvuruda bulunulması için yapılan çalışmalardan sonra 06 Haziran 2012 tarih ve 8084 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış olup, Namık Kemal Üniversitesi’nin Bölge Arazisinin Yeri ve Toplam Alanı 39.075 m2dir.