1.Namık Kemal Üniversitesi  TGB1 (Namık Kemal Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi 1. Şubesi) Merkez Kampus ve 14.132 m²’lik Alanla

2.Namık Kemal Üniversitesi  TGB2 (Namık Kemal Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi 2. Şubesi-Çorlu Mühendislik Fakültesi) şubelerinde 24.943 m²’lik Alanla Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Araştırma Geliştirme Genel Müdürlüğü yetkililerinin inceleme yapmasının ardından resmi başvuru yapıldı.

Namık Kemal Üniversitesi’nin resmi başvurusu Üzerine; İki Şube olarak hazırlanan Teknopark Projesi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Bayındırlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, DPT Müsteşarlığı, YÖK, TÜBİTAK, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ve bağımsız değerlendiricilerden oluşan Teknopark Değerlendirme Üst Kurulunun10 Mayıs 2011 Tarihli ve  4027 sayılı yazısı üzerine, uygun görüşü ve Bakanlığın teklifiyle onaylanarak Resmi Gazetede Bölge kuruluşu  4 Temmuz 2011 Pazartesi 27984 Sayı Resmî Gazete de yayınlanmıştır.

Yönetici Şirketin Kurulması için, Namık Kemal Üniversitesi Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi hazırlanarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığa başvuruda bulunulması için yapılan çalışmalardan sonra 06 Haziran 2012 tarih ve 8084 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış olup, Namık Kemal Üniversitesi’nin Bölge Arazisinin Yeri ve Toplam Alanı 39.075 m2’dir.

1.Namık Kemal Üniversitesi TGB1 (Namık Kemal Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi 1. Şubesi) Merkez Kampus ve 14.132 m²’lik Alanla

2.Namık Kemal Üniversitesi TGB2 (Namık Kemal Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi 2. Şubesi-Çorlu Mühendislik Fakültesi) şubelerinde 24.943 m²İki Şube olarak hazırlanan Teknopark Projesi 10 Mayıs 2011 Tarihli ve  4027 sayılı yazısı üzerine, Resmi Gazetede Bölge kuruluşu 4 Temmuz 2011 Pazartesi 27984 Sayı Resmî Gazete de yayınlanmıştır.

Yönetici Şirketin Kurulması için, Namık Kemal Üniversitesi Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi hazırlanarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığa başvuruda bulunulması için yapılan çalışmalardan sonra 06 Haziran 2012 tarih ve 8084 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.

TEKMER Protokol Tarafları: KOSGEB, Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü, Trakya Kalkınma Ajansı, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası olup, İnkübatör  (kuluçka merkezi) olarak faaliyet gösteren KOSGEB Namık Kemal TEKMER’ de çalışmalarını başarıyla tamamlayarak mezun olanlar KOSGEB’in diğer hibe desteklerini de almaya hak kazanan firmalar KOSGEB destekleriyle Namık Kemal Teknokent’e geçerek Ar-Ge faaliyetlerine başarıyla devam etmeleri sağlanacaktır.