Teknoloji Transfer Ofisi Formları:

28.02.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak kaydıyla, sözleşmeler Tekirdağ’da bulunan TGB-1 şubesinde hem Firma hem de Akademisyenin eşliğinde
imzalanacak olup,

TTO & Danışmanlık Akış Süreci ve Gerekli Evraklar için tıklayınız.

TEKNOPARK & FİRMA Sözleşmesi için tıklayınız.

TEKNOPARK & AKADEMİSYEN Sözleşmesi için tıklayınız.

Ek Mutabakat Sözleşmesi için tıklayınız.

 

Üniversite-Sanayi İş Birliği Kapsamında Ar-Ge ve Yenilik Projeleri İş Akışına Buradan Ulaşabilirsiniz

Kuluçka Merkezi Formları:

“Kuluçka Merkezi Başvuru Formu” için tıklayın

“Kuluçka Merkezi Değerlendirme Formu” için tıklayın

“Kuluçka Merkezi Çorlu Şubesi Kullanım Sözleşmesi” için tıklayın

“Kuluçka Merkezi Tekirdağ Şubesi Kullanım Sözleşmesi” için tıklayın

Ön Kuluçka Merkezi Formları:

“Ön Kuluçka Merkezi Sözleşmesi” için tıklayın

“Ön Kuluçka Merkezi Başvuru Formu” için tıklayın

 

Fikri Sınai Haklar Ve Ticarileştirme Birimi  Formları:

BULUŞ BAŞVURU FORMU için tıklayınız.

MEVZUAT GEREĞİ AR-GE, TASARIM VE YENİLİK OLARAK KABUL EDİLMEYEN FAALİYETLER


Aşağıdaki Faaliyetlerin Ar-Ge, Tasarım ve Yenilik  Kabul Edilmediğini Dikkate Alınız (Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği-Maddeler 5 ve 6Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Seri No 1-Madde 10.2.3):

 • Pazarlama faaliyetleri, piyasa taramaları, pazar araştırması ya da satış promosyonu
 • Kalite kontrol
 • Bir Ar-Ge veya tasarım projesi kapsamında olmaksızın icat edilmiş ya da mevcut geliştirilmiş süreçlerin kullanımı
 • Kuruluş ve örgütlenmeyle ilgili araştırma giderleri
 • Bir Ar-Ge veya tasarım projesi kapsamında olmaksızın yeni süreç, sistem veya ürün ortaya konulmasına hizmet etmeyen doğrudan veya gömülü teknoloji transferi
 • Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım faaliyetleriyle geliştirilen ürüne veya sürece ilişkin fikrî mülkiyet haklarının edinimi dışında bu hakların korunmasına yönelik faaliyetler

 

Aşağıdaki Faaliyetlerin Ar-Ge ve Yenilik Kabul Edilmediğini Dikkate Alınız (Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği-Madde 5Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Seri No 1-Madde 10.2.3):

 • Rutin eğitim ve ögretim faaliyetleri
 • Rutin test, analiz, standardizasyon vb. faaliyetler
 • Uzmanlaşmış sağlık hizmetleri
 • Rutin veri toplama
 • Rutin yazılım faaliyetleri
 • Ar-Ge ve yenilik amacı dışındaki şekil, renk, dekorasyon vb. estetik ve görsel değişiklikleri içeren biçimsel değişiklikler
 • Sosyal bilimlerdeki araştırmalar
 • Doğal kaynakların rezervlerini arama ve sondaj faaliyetleri
 • İlaç üretim izni öncesinde en az 2 aşaması yurt içinde gerçekleştirilmeyen klinik çalışmalar ile üretim izni sonrasında gerçekleştirilen klinik çalışmalar
 • Ar-Ge ve yenilik faaliyetleriyle geliştirilen ürüne veya sürece ilişkin fikrî mülkiyet haklarının edinimi dışında bu hakların korunmasına yönelik faaliyetler

 

Aşağıdaki Faaliyetlerin Tasarım Kabul Edilmediğini Dikkate Alınız (Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği-Madde 6):

 • Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı tasarım faaliyetleri
 • Paris Sözleşmesinin 2. mükerrer 6. maddesi kapsamında yer alan hükümranlık alametleri ile bu kapsam dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, dini, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği işaretlerin, armaların, amblemlerin, nişanların veya adlandırmaların uygunsuz kullanımını içeren tasarım faaliyetleri