Namık Kemal Üniversitesinin Akademik Yapısı aşağıdaki gibidir:

N.K.Ü.  Bölümlerinin TÜBİTAK’ın Belirlediği
Bilimsel ve Teknolojik Alanlara Göre Sınıflandırılması

N.K.Ü.
Fakülte

N.K.Ü.
Bölüm

Akademik
Personel Sayıları

Program

Prof.Dr.

Doç.Dr.

Yrd.Doç.Dr.

Arş.Gör.Dr.

Lisans

Y.Lisans

Doktora

Bilimsel
ve Teknolojik Alan: SAĞLIK BİLİMLERİ

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

5

4

4

+

+

+

Dahili Tıp Bilimleri

8

4

6

+

+

+

Temel Tıp Bilimleri

3

3

4

+

+

+

Veteriner
Bilimleri

Temel Bilimler

1

2

3

+

Klinik Öncesi Bilimler

2

1

4

+

Klinik Bilimler

3

4

+

Zootekni ve Hayvan Besleme

1

5

1

+

Gıda Hijyeni ve Teknolojisi

1

+

Bilimsel
ve Teknolojik Alan: SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER

Fen-Edebiyat

Tarih

1

2

1

+

+

Coğrafya

1

2

1

+

Sosyoloji

1

2

1

+

Alman Dili ve Edebiyatı

1

4

+

+

+

Doğu Dilleri ve Edebiyatları

2

+

Fransız Dili ve Edebiyatı

2

2

+

+

İngiliz Dili ve Edebiyatı

1

2

2

+

+

Türk Dili ve Edebiyatı

1

5

2

+

İlahiyat

Temel İslam Bilimleri

1

9

+

Felsefe ve Din Bilimleri

4

+

İslam Tarihi ve Sanatları

3

+

İktisadi
ve İdari Bilimler

İktisat

3

3

4

1

+

+

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

1

4

+

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

1

1

2

2

+

Maliye

3

+

+

İşletme

2

3

2

1

+

+

Uluslararası İlişkiler

1

3

3

+

+

Güzel
Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık

Resim

1

1

2

+

+

Bilimsel
ve Teknolojik Alan: TARIMSAL BİLİMLER

Ziraat

Bahçe Bitkileri

3

5

3

+

+

+

Bitki Koruma

5

1

6

+

+

+

Biyosistem Mühendisliği/Arazi ve Su
Kaynakları A.B.D.

7

1

+

+

+

Biyosistem Mühendisliği/ Tarımsal Enerji
A.B.D.

2

1

+

+

+

Biyosistem Mühendisliği/ Tarımsal Makine
Sistemleri A.B.D.

5

2

1

1

+

+

+

Biyosistem Mühendisliği/ Tarımsal Yapılar
A.B.D.

1

2

1

+

+

+

Tarım Ekonomisi

4

3

4

1

+

+

+

Tarımsal Biyoteknoloji

1

1

5

1

+

+

+

Tarla Bitkileri

10

3

4

+

+

+

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme/ Bitki
Besleme A.B.D.

1

2

+

+

+

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme/ Toprak
Bilimi A.B.D.

3

+

+

+

Zootekni

4

6

6

+

+

+

Güzel
Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık

Peyzaj Mimarlığı

2

3

1

+

+

+

Bilimsel
ve Teknolojik Alan: TEKNİK BİLİMLER

Ç.M.F.

Bilgisayar Mühendisliği

1

6

+

Biyomedikal Mühendisliği

2

3

+

+

Çevre Mühendisliği

2

9

4

4

+

+

+

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

2

1

2

+

+

Endüstri Mühendisliği

2

2

+

+

İnşaat Mühendisliği

3

10

2

+

+

+

Makine Mühendisliği

2

2

6

1

+

+

+

Tekstil Mühendisliği

3

3

4

4

 

+

+

Güzel
Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

1

3

+

Ziraat

Gıda Mühendisliği

9

1

7

1

+

+

+

Bilimsel
ve Teknolojik Alan: TEMEL BİLİMLER

Fen-Edebiyat

Biyoloji

1

6

3

1

+

+

+

Fizik

1

3

2

3

+

+

Kimya

2

2

3

3

+

+

+

Matematik

1

3

5

3

+

+

+