Vizyonumuz; işbirliğine dayalı, inovasyonu benimseyen etkin bir merkez olmaktır.

Misyonumuz; ileri teknolojiyi kullanan ve/veya üreten girişimciler ve firmaların inovatif faaliyetlerini tasarlayacakları veya geliştirecekleri platformu ve mekanizmayı sağlamak, üniversite-sanayi işbirliğini etkin hale getirmek, üniversitemizdeki akademik birikimin ve araştırma sonuçlarının ticarileşmesini sağlamaktır.