TEKMER, KOSGEB’in koordinasyonu altında üniversiteler ile KOBİ’leri bir araya getirerek Ar-Ge çalışmalarına ortak bir platform oluşturdukları yerdir. TEKMER’ler KOSGEB-Üniversite-Kurum/Kuruluşlar (Sanayi Ticaret Odası/Sanayi Odası/Ticaret Odası/Teknokent/Teknopark/Araştırma Kurumları vb.) arasında iş birliği protokolü ile kurulur.

 

TEKMER’ler teknolojiye ve inovasyona yönelik girişimciliği özendirmek adına girişimcilere Ar-Ge ve proje fikri geliştirmek (ön kuluçka), ar-ge ve projelere fiziksel, mali ve teknik destek sağlamak (kuluçka) için kurulur. Teknopark ve Tekmer birbirini tamamlayıcı unsurlarıdır. Bir nevi Teknoparka girmek isteyen firmaların ön kuluçka ve kuluçka evreleri ile desteklenip Teknopark’a hazırlandığı evredir.