Teknoloji Geliştirme Bölgeleri üniversite öğrencileri için bazı olanaklar sağlamaktadır. Bunlardan kısaca aşağıdaki gibi bahsedilebilir.

    • Stajlarını NKÜ Teknopark bünyesindeki firmalarda yapabilirler.
    • Bitirme çalışmalarını, yüksek lisans ve doktora tezlerini NKÜ Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren firmalar ile işbirliği içerisinde yapabilirler.
    • NKÜ Teknopark bünyesindeki firmalarda yarı zamanlı veya tam zamanlı olarak çalışabilirler.
    • NKÜ Teknopark tarafından düzenlenen eğitim, konferans ve seminer gibi etkinliklere katılarak sektörü tanıma ve kendilerine yol haritası çizme fırsatı yakalayabilirler.
    • NKÜ Teknopark bünyesinde bulunan Kuluçka Merkezi’nde Ar-Ge şirketi kurabilirler. Bu Merkeze başvuran öğrencilerden başvuru ücreti alınmamakta,  başta NKÜ’lü olmak üzere  öğrenci şirketlerine başarı oranı ve ihtiyaç duyulan destek oranına bağlı olarak NKÜ Teknopark tarafından belirli bir süre ofis, ofis cihazları,  danışmanlık, eğitim, internet, telefon vb. destekler  sağlanmaktadır.