NKÜ Teknokent, vizyonu ve misyonunu gerçekleştirmek, müşterileri ve paydaşlarının şartlarını, isteklerini ve beklentilerini en üst düzeyde karşılamak için etkin ve iyi çalışan kalite yönetim sistemi çalıştırmayı ve bu sistemin etkinliğini sürekli iyileştirilmeyi taahhüt eder.

 Kalite yönetim sistemlerini uygularken

  • Müşterilerimize, paydaşlarımıza, toplumumuza ve insanlığa karşı yüklendiğimiz sorumluluğun bilinciyle çalışır,
  • Tüm faaliyetlerimizde teknik ve yasal mevzuat ve gerekliliklere uyar,
  • Müşteri odaklı çalışarak müşterilerimiz ve paydaşlarımızın memnuniyet düzeyini izler ve sürekli iyileştirir,
  • Müşterilerimizin beklentilerinin ötesinde memnuniyeti için çaba harcarız.
  • Süreç odaklı yönetim anlayışını benimser,
  • İş ortamında inovasyonu hakim kılar,
  • Kaynaklarımızı rasyonel biçimde kullanarak verimliliği sağlar,
  • İnsan kaynağımızın kalitesine önem vererek bilgi ve yeteneklerini sürekli geliştirir,
  • Teknolojik yenilikleri takip ederiz.
  • NKÜ Teknokent içinde iş sağlığı ve güvenliğini hakim kılarız.