N.K.Ü. Teknoloji Geliştirme Bölgesi bünyesinde faaliyet gösteren teknoloji geliştirme merkezlerinde girişimcilere şu hizmetler sağlanmaktadır:

• Ofis temini,

• Teknik ve idari konular ile işletme ve pazarlama alanlarında danışmanlık hizmetleri,

• Üniversite kütüphanelerine erişim,

• İnternet hizmetleri,

• Eğitim hizmetleri,

• Büro ve sekreterya hizmetleri,

• Faks, fotokopi, telefon, bilgisayar, dokümantasyon, konferans imkanları,

• Avrupa işbirliği programlarından yararlanma,

• Toplantı salonu

• Fuar hizmetleri, yurtiçi-yurtdışı fuarlara katılım,

• İstihdam desteği.