PROJE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ULUSAL PROJELER

BİGG-1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı

Girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi, böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulması amaçlanmaktadır.

Trakya bölgesinde tek “Uygulayıcı Kuruluş” olarak Namık Kemal Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak yürütmekte olduğu BİGG4tech kapsamında NkutechBİGG Hızlandırıcı Programı; TÜBİTAK tarafından teknoloji tabanlı iş fikri sahibi girişimcilere 450.000 TL hibe desteği verilen 1512 BİGG programının 1. aşama faaliyetlerinin yürütüldüğü ve seçilen girişimcilere:

– eğitim,

– mentorluk,

– müşteri ve yatırımcı tanıştırmaları,

– kurumsal şirketlerle iş birliği geliştirme ve pilot uygulama yapma,

– ön prototip / MVP imalatı, laboratuvar altyapısı kullanım imkanlarının sunulduğu bir girişimci destek programıdır.

BiGG4tech; Sabancı Üniversitesi Inovent A.Ş., Namık Kemal Üniversitesi Teknopark, Çukurova Teknokent, ve Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi partnerliğiyle oluşan bir konsorsiyumdur. Yeni dönemde ise yine konsorsiyum olarak başvurduğumuz projemiz BIGG3INN’i  Sabancı Üniversitesi Inovent A.Ş., Namık Kemal Üniversitesi Teknopark, Çukurova Teknokent olarak yöneteceğiz.

BİGG Plus Mentör Arayüz Programı

Bu projemiz KOBİ’lerin iş geliştirme ve yenilik kapasitelerini artırmaya yönelik mentorluk mekanizmaları oluşturulması ve yürütülmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi amacı ile yürütülecektir.

Bölgemizde yürütülecek olan BIGG PLUS Projesi Namık Kemal Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi partnerliğinde farklı kurumların yer aldığı bir konsorsiyum tarafından faaliyetleri sürdürülecektir.

 

ULUSLARARASI PROJELER

Single Market Programme (SMP COSME)-COSME Tek Pazar ve Ticaret Ağı

Tek Pazar Programının (SMP-COSME) parçası olan İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği altında yer almaktadır. Projede Avrupa İşletmeler Ağını yerelde kurmak ve yükseltilmiş işleyişinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Avrupa İşletmeler Ağı KOBİ’lerin rekabet gücünü ve sürdürülebilirliğini arttırarak girişimciliği teşvik etmekte ve Tek Pazar Programının hedeflerine katkıda bulunmaktadır. Avrupa Birliği dijital teknoloji alanında yaşanan hızlı gelişmeler, bireylerin yaşamlarını değiştirmek için yenilikçi fırsatlara yönelmesi, iklim değişikliğinden kaynaklanan tehditler, biyoçeşitliliğin kaybedilmesi, sosyal baskılar, artan küresel rekabet egemenliğinin getirdiği zorluklar gibi hem fırsatları hem de zorlukları içeren kayda değer bir ekonomik geçiş sürecindedir.

Kobilerin; çevresel, sosyal ve ekonomik alanda daha sürdürülebilir hale gelmesi, dijitalleşmeden yararlanması ve her tür beklenmedik durama karşı daha dirençli olması düşünülmektedir. Böylelikle, şirketlerin küresel pazarlarda daha rekabetçi hale gelmesi ve önümüzdeki yıllarda bu artan rekabet gücünü sürdürebilmesi beklenmektedir.

COSME Proje EEN WEST-MAR BATI MARMARA KONSORSİYUMU;

KOSGEB Balıkesir Müdürlüğü koordinatörlüğünde, KOSGEB Edirne Müdürlüğü, KOSGEB Çanakkale Müdürlüğü, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası ve Namık Kemal Üniversitesi Teknopark partnerliği ile Batı-Marmara Bölgesinde yer alan KOBİ’lerin uluslararası rekabet gücünü arttırmak ve doğru ortaklıklar kurmaları oluşturulmuştur. EEN WEST-MAR konsorsiyumu olarak 3 Horizon 2020 projesi 4 COSME EEN projesi tamamlanmıştır.

Proje Faliyet Görselleri